Nyheter

15.04.2014

Nya funktionaliteter i webbtjänsten Astia

Förnyelsen av beställning av kopior och utredningar i webbtjänsten Astia fortsätter. Man har tagit i bruk blanketter för krigsbarn, födelsetidpunkt samt annan begäran om information som nya beställningstyper.

Mer information om beställningsmöjligheterna finns på webbtjänsten Astia, i avsnittet beställning av kopior och utredningar. 

Registrering och inloggning i tjänsten samt dess andra delar fungerar på samma sätt som tidigare. Således påverkar inte förnyelsen användningen av webbtjänsten Astia på något annat sätt.

Arkivverkets kunder har redan från och med hösten 2012 via webbtjänsten Astia kunnat från sin hemdator beställa material till forskarsalarna, ansöka om nyttjandetillstånd samt beställa kopior och utredningar.

Mer information: utvecklingschef Mikko Karjalainen, Riksarkivet, tfn 029 533 7034, fornamn.efternamn@narc.fi