Nyheter

20.02.2014

Riksarkivet har publicerat en fil över civila som fallit offer för minor och sprängladdningar

Riksarkivet publicerar en av filosofie doktor Juhani Virkkunen sammanställd fil över civila som omkom i min- och sprängladdningsolyckor under åren 1944–1949 i Norra Finland. Filen innehåller grundläggande uppgifter om olycksoffren med undantag av så kallade civila röjare.

Man har använt arkiv- och tidningsmaterial samt material som erhållits av offrens släktingar för att sammanställa uppgifterna.

Filen finns på webbtjänsten Arkivens Portti. Uppgifterna får användas fritt, men källan ska nämnas. Kompletteringar och precisioner ska skickas per e-post till adressen jv.miina[@]kolumbus.fi.

Mer information: utvecklingschef Tomi Ahoranta, Riksarkivet, tfn 029 533 7004