Nyheter

17.02.2014

Betyg tillhörande konstnärer från den finska guldåldern på webben

Riksarkivet har digitaliserat betyg som konstnärer, tillhörande den finska konstens guldålder, erhöll från utländska läroinrättningar.  Materialet innehåller bland annat Aino Acktés, Helene Schjerfbecks, Eero Järnefelts och Jean Sibelius betyg.

Det nu digitaliserade materialet (Senaten, ecklesiastikexpeditionen signum Ec 6) omfattar betyg som de främsta konstnärer, tillhörande den finska konstens guldålder, erhöll från utländska läroinrättningar, teatrar och operahus. Betygen skulle lämnas till ecklesiastikexpeditionen efter att mottagaren av statens resestipendium hade återvänt till hemlandet. Materialet härrör från tiden mellan 1875 och 1908.

För att hitta material har man i Digitala arkivet sammanställt en förteckning över konstnärer, med hjälp av vilken man kan hitta den person man söker.

Handlingar i Digitala arkivet: http://digi.narc.fi/digi/hak_view.ka?hakid=23648

Senaten i Arkivens Portti: http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Senaatti

Mer information om

  • materialet lämnas av forskare Pertti Vuorinen, Riksarkivet, tfn 029 533 7123
  • digitaliseringen lämnas av överinspektör Reko Etelävuori, Riksarkivet, tfn 029 533 7110
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@narc.fi