Nyheter

27.02.2014

Arkivens Portti öppnar material om den finländska industrins historia

Under vintern har Arkivens Portti kompletterats med informationsmiljöer som leder till material om den finländska industrins historia som förvaras i Riksarkivet. I arkiv tillhörande till exempel industrins tillsynsorganisationer, såsom Manufakturdirektionen och Handels- och industristyrelsen har det lagrats en omfattande mängd information om den finländska industrins uppkomst. Också material om torvbränning och sågindustrin har egna presentationer i Portti, liksom Bergsstyrelsen som på sin tid övervakade den i dag aktuella gruvindustrin.

Materialen som förevisas av informationsmiljöerna finns i Riksarkivet och i arkivverkets andra enheter.

Inom den närmaste framtiden kompletteras Portti med information om naturvetenskapligt material när informationsmiljöerna om Geografiska sällskapet i Finland och geografen Väinö Auers privatarkiv färdigställs.

Mer information: utvecklingschef Tomi Ahoranta, Riksarkivet, tfn 029 533 7004, fornamn.efternamn@narc.fi