Nyheter

19.03.2014

Befälhafvarestyrelsens och Finska krigskommissariatets arkiv i ordning

Ordnandet och katalogiseringen av Befälhafvarestyrelsens och Finska krigskommissariatets arkiv har slutförts. Arkivmaterialen är till största delen svenskspråkiga, delvis på ryska och endast en liten del är finskspråkiga. Materialen finns i databasen Vakka.

Befälhafvarestyrelsen grundades 1880 för att leda Finlands värnpliktiga militär och upplöstes 1902. Befälhafvarestyrelsens arkiv består av handlingar från befälhavaravdelningen, ekonomiavdelningen, sanitetsavdelningen och avdelningen för vapenkontroll samt skarpskyttebataljonernas historiker och fotografier.  Materialet består av sammanlagt cirka 35 hm.

Finska krigskommissariatet inledde sin verksamhet för att rusta upp, proviantera och betala löner till Finlands rekryterade militär i egenskap av en centraliserad kommissariatkontor under militärexpeditionen 1813. På grund av upplösningar och återinrättanden av militären förekom det uppehåll i finska militärexpeditionens verksamhet under åren 1833–1854 och 1869–1880.  Under dessa perioder sköttes uppgiften av kommissariatavdelningen vid länsstyrelsens kontor i Nyland.

Finlands krigskommissariat upplöstes 1903. Finska krigskommissariatets arkiv innehåller material från åren 1819–1832, 1855–1868 och 1880–1903. Dessutom ingår i arkivet kommissariatkontorets handlingar från åren 1813–1819 samt handlingar av kommissariatavdelningen vid länsstyrelsens kontor i Nyland från åren 1833–1854 och 1869–1880. Materialet består av sammanlagt cirka 73 hm.

Mer information om handlingar rörande militären och uppbådsverket under autonomin finns på Arkivens Portti - Sotilasasiakirjat 1812-1905.

Mer information: överinspektör Riia Viitanen, tfn 029 533 7118, Riksarkivet