Nyheter

15.04.2014

Nya blanketter för begäran om utredning i webbtjänsten Astia

I webbtjänsten Astia har äktenskapsförord, äktenskapsskillnad och adoption tagits i bruk som nya beställningstyper. Tidigare under våren fogades till tjänsten krigsbarn, födelsetidpunkt samt andra blanketter för begäran om utredning.

Nu kan du i webbtjänsten Astia beställa kopior och utredningar från hela arkivverkets material. På tjänsten finns det för de tio vanligaste beställningstyperna separata blanketter och för annan begäran om information kan du använda blanketten Annan begäran om information.

Mer information om de nya beställningsmöjligheterna finns på webbtjänsten Astia i avsnittet Beställning av kopior och utredningar. Du kan läsa om begäran om utredning också på vår webbplats i avsnittet Utredningar.

Registrering och inloggning i tjänsten samt dess andra delar fungerar på samma sätt som tidigare. Således påverkar inte förnyelsen användningen av webbtjänsten Astia på något annat sätt.

Arkivverkets kunder har redan från och med hösten 2012 via webbtjänsten Astia kunnat från sin hemdator beställa material till forskarsalarna, ansöka om nyttjandetillstånd samt beställa kopior och utredningar.

Mer information: utvecklingschef Mikko Karjalainen, Riksarkivet, tfn 029 533 7034, fornamn.efternamn@narc.fi