Nyheter

20.08.2014

Renoverade kartor och lotsstationernas ritningar i Digitala arkivet

Under sommaren lagrades det mycket ny information i Digitala arkivet. Man har arbetat med bland annat kartsamlingar i arkivet Lantmäteristyrelsens renoverade kartor, lots- och fyrstationernas ritningar samt flygplansregistren.

Samlingarna av renoverade kartor består av handgjorda kopior av lantmäterihandlingar och de innehåller storskiftes-, by- och beställningskartor från 1700-talet till mitten av 1900-talet. Den systematiserade digitaliseringen av renoverade kartor och handlingar började i Åbo och Björneborgs län enligt kommun i alfabetisk ordning och i dag är det renoverade kartverket i exempelvis såväl Åbo och Björneborgs län som Nylands län nästan helt digitaliserat. Digitaliseringen av renoverade kartor i andra län är också delvis färdig och man digitaliserar fortlöpande mera material.

Lotsstationernas ritningar är en del av byggnadsstyrelsens ritningssamling som innehåller byggnadsritningar för lotsstationer, fyrar, radiosonder, sjömärken, broar, bryggor och hamnanläggningar.

De nyaste digitaliserade bilderna finns att se på Digitala arkivets webbsidor: http://digi.narc.fi/digi/uudetkuvat/
Om digitaliseringen framgång i allmänhet kan man läsa på arkivverkets webbplats:https://www.arkisto.fi/fi/aineistot/digitoinnin-eteneminen