Nyheter

22.12.2014

Skolminnen från Samernas hembygdsområde samlas i Samearkivet

Samearkivet samlar och bevarar skolminnen från Samernas hembygdsområde.  Man hoppas att insamlingsprojektet ska omfatta minnen och erfarenheter från skoltiden av så många personer som möjligt som gått i skola, arbetat på skolor eller skickat sina barn till skola i samernas hembygdsområde.

Syftet med projektet är att sammanställa en omfattande helhet av skolminnen. Man samlar in minnen under tiden 15.12.2014–31.05.2015. Uppsatser och annat material arkiveras i Samearkivet i Sajos i Enare kommun, där de finns till hands för bland annat forskningsprojekt som berör skolväsendets historia och samernas skolhistoria.

Skrivanvisningar:

Hur är det att vara skolelev? Har du arbetat som lärare eller med någon annan uppgift i skolan? Hur är det att vara vårdnadshavare till en elev? Berätta om dina minnen och erfarenheter som elev, skolbiträde eller förälder till en skolelev. Du kan minnas din tid i folkskolan, läroverket, grundskolan, gymnasiet eller en yrkesinriktad utbildning i Samernas hembygdsområde.

Skriv på ditt eget språk och med din egen stil, med egna ord. Uppsatsens längd är fri. Berätta först ur vems perspektiv du minns (elev, lärare, personal eller förälder). Du kan berätta om såväl dina minnen från din egen tid som skolelev som dina minnen från det du arbetade i skolan eller var förälder till en skolelev. Skrev ner skolminnen från olika tidpunkter på olika papper.

Om du skickar din text som bilaga per e-post, använd helst doc-, rtf- eller txt-filformatet. Anteckna ”Minun koulumuistoni” på kuvertet eller som e-postmeddelandets ämne. Materialet returneras inte, så ta en kopia av det om du vill bevara det. Om du skickar din text i pappersform, skriv endast på ena sidan av bladet. Använd inte etiketter, tejp eller stift.

Skriv på ett separat papper eller i e-postmeddelandet dina bakgrunduppgifter: namn, utbildning och yrke (också före detta yrken), födelsetid och -ort, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress samt ett undertecknat samtycke till det att materialet som du skickar arkiveras under ditt namn i Samearkivet för framtida forskningsbruk.  För arkivering av minderårigas uppsatser krävs samtycke av vårdnadshavaren. Bifoga information om skolan som du minns: Skolans namn och ort samt tiden som dina minnen beskriver.

Vi önskar få ta del av minnena i skriftlig form, men också fotografier, teckningar, skolhäften och dylikt är välkommet material. För att skicka fotografier, ljudinspelningar och annat material, kontakta arkivet på förhand antigen genom att ringa +358 295 337 042 eller per e-post: inker-anni.linkola@narc.fi.

Uppsatser och annat material arkiveras i Samearkivet i Sajos i Enare kommun, där de finns till hands för bland annat forskningsprojekt som berör skolväsendets historia och samernas skolhistoria. Insamlingen ordnas av Riksarkivet i Finland och till det hörande Samearkivet.

Kom med och återupplev gamla minnen!

Mer information: Arkivar vid Samearkivet Inker-Anni Linkola, fornamn.efternamn@narc.fi, tfn 0295337042