Nyheter

26.08.2014

Riksarkivet och Centralen för turistfrämjande avtalade om överföring av handlingar och avgiftsbelagd organisering

Riksarkivet har slutit ett avtal med Centralen för turistfrämjande om överföring av dess handlingar som ska förvaras varaktigt till Riksarkivet och organisering av materialet mot avgift. De dokument som ska överföras utgör högst 150 hyllmeter. Arbetet genomförs på Riksarkivets verksamhetsställe i Sörnäs. Organiseringsarbetet beräknas vara slutfört vid årsskiftet.

Bakgrunden till arrangemanget är att verksamheten vid Centralen för turistfrämjande upphör i sin nuvarande form i slutet av året. Avsikten är att från 1.1.2015 överföra funktionerna till Finpro Ry, vars verksamhet i huvudsak finansieras av Arbets- och näringsministeriet.

Mer information:
sektordirektör Juhani Tikkanen, Riksarkivet. 029 533 7112
överinspektör Jani Karell, Riksarkivet, 029 533 7032