Nyheter

15.06.2015

Samearkivet i Enare förvarar arkiv som tillhört Juha Pentikäinen, expert i etnografi och religionsvetenskap

Professor Juha Pentikäinens arkiv, som ägs av Lapplands universitet, ska lagras varaktigt i Samearkivet i Enare nära till uppsamlingsområdet för samearkiven. Arkivet omfattar etnografiskt och religionsvetenskapligt forskningsmaterial från 1960-talet till 2000-talet samt äldre material. Tyngdpunkten i materialet ligger på kulturer hos urfolk på norra halvklotet. Arkivet innehåller fotografier, dokumentmaterial, bandinspelningar och litteratur.

Juha Pentikäinen är professor emeritus i religionsvetenskap vid Helsingfors universitet. För närvarande är han docent och sakkunnig professor på konstfakulteten vid Lapplands universitet. Pentikäinen hör till världens främsta experter i etnografi och religionsvetenskap. Han har utfört etnografiska och religionsvetenskapliga fältundersökningar sedan 1960-talet i Lappland i Finland, Sverige och Norge samt bland flyktingar från Ingermanland och Karelen i Sverige.

Åren 1988–2002 gjorde Pentikäinen ett flertal etnografiska fältresor i Sibirien och nordvästra Ryssland och besökte eurasiska urfolk.  Ett betydande enhetligt material om samerna bildar det material som samlats vid fältundersökningar i byn Dalvadas vid Tana älv. Dessutom innehåller arkivet rikligt med forskningsmaterial om samisk mytologi. Utöver materialet om samerna innehåller arkivet omfattande samlingar med bandinspelningar, fotografier och dokument som har anknytning till de finländska folken.

I arkivets bildmaterial ingår också unika fotografier från 1960-talet med anknytning till Lappland och samekulturen samt fotografier som samlades i samband med migrationsundersökningen American History Project. En betydande enhet bildar också bildmaterialet från 1980–1990-talen som berättar om livet och shamankulturen hos urfolken nanai vid floden Amur samt khanty och manser vid floden Ob.

I arkivet finns material för olika forskningsprojekt. Det omfattande AV- och fältdagboksmaterial som ingår i arkivet kan ses som klassiker inom etnografisk forskning.

Mer information:

Arkivföreståndare Inker-Anni Linkola, Samearkivet, tfn +358 295 337 042, e-post: inker-anni.linkola@narc.fi