Nyheter

17.06.2015

Riksarkivets Pro Finlandia -utställningsserie deltar i projektet Finland 100 år

Riksarkivets Pro Finlandia -utställningsserie har blivit utvald till programmet för Finlands 100-årsjubileum 2017.

Riksarkivet deltar i firandet av Finlands 100-årsjubileum genom att anordna utställningsserien Pro Finlandia – Finlands väg till självständighet. Utställningarna granskar ur en internationell synvinkel den utveckling som ledde fram till Finlands självständighet. Den första utställningen (stängs 18.6.) visar hur Finland, finländarna och Finlands strävanden uppfattades i Frankrike och Italien under de årtionden som föregick självständigheten och under självständighetens första år. Republikens president öppnade utställningsserien Pro Finlandia i början av december 2014 i Riksarkivet.

Utställningen som öppnas i december 2015 behandlar ur Tysklands, Österrike-Ungerns och Storbritanniens synvinkel den utveckling som ledde fram till Finlands självständighet under åren 1880–1920. Utställningen fokuserar bl.a. på tyska och brittiska skildringar av Finland och finländarna, den finsk-brittiska konfrontationen under Krim-kriget, finländarnas deltagande i Tysklands och Österrike-Ungerns kulturliv, jägarrörelsen och valet av monark 1918. 

År 2016 fokuserar utställningen på de nordiska länderna, särskilt Sverige. Då granskas bl.a. det svenska riket och dess arv, den ekonomiska och kulturella utvecklingen, finländarna och skandinavismen, Ålandsfrågan samt Sveriges inställning till första världskriget och Finlands självständighet. Temat de nordiska länderna ansluter sig också till arkivverkets 200-årsjubileum, vilket firas samma år.

Ryssland är i centrum för utställningen 2017. Utställningen granskar bl.a. olika krig, gränsförändringarna mellan Ryssland och Sverige, förändringarna av Finlands ställning, finländarna i Ryssland, finsk-ryska kulturkontakter och utvecklingen fram till freden i Dorpat 1920. År 1917 anordnas också en internationell vetenskaplig konferens tillsammans med Rysslands arkivverk.

I samband med varje utställning utges en tryckt publikation. Ett avtal om utgivningen av publikationerna har ingåtts med förlagsaktiebolaget Edita.

 

Läs mera:

Pro Finlandia. Finlands väg till självständighet

Finland 100 år

 

Mer information:

Jussi Nuorteva, generaldirektör, e-post: jussi.nuorteva@narc.fi, tfn 029 533 7001
Pertti Hakala, forskare, e-post: pertti.hakala@narc.fi, tfn 029 533 7014