Nyheter

09.10.2015

Skoltbyns arkiv har valts till Unescos lista över världsminnen

Skoltbyns arkiv antogs till Unescos världsminneslista vid Unescos möte i Abu Dhabi den 9 oktober 2015. Till listan antas endast en liten del av de objekt som föreslås. Valet visar att Skoltbyns arkiv har ett exceptionellt värde bland det dokumentära kulturarvet i världen.

Skoltarkivet från byn Suonikylä är den största skatten i den samiska befolkningens dokumentära kulturarv. Det äldsta dokumentet i arkivet är från 1601 och det yngsta från 1775. Genom valet placeras ursprungsfolkets arkiv bland Magna Carta, Gutenbergs Bibel och Ludwig van Beethovens nionde symfoni.

Tidigare har följande arv från Finland valts till listan: A.E. Nordenskiölds kartsamling (1997) och furstehuset Radziwills bibliotek och arkiv (2009; i samarbete med Vitryssland, Litauen, Polen, Ryssland och Ukraina).


Riksarkivets förslag stöddes av skoltarnas byastämmor i Nellim–Keväjärvi och Näätämö, Sametinget, skoltsamernas kulturförening Saa’mi Nue’tt, Kolttakulttuurisäätiö, Finlands Unesco-kommission och Finlands nationella kommitté för Unescos Världsminnesprogram. Finland fick föreslå endast ett objekt till världsminneslistan och det var Skoltbyns arkiv.


Mer information:

Jussi Nuorteva, generaldirektör, Riksarkivet, tfn 029 533 7001