Nyheter

21.10.2015

Krigstida material mer lättillgängligt för forskare

Tillgängligheten till de krigstida material som förvaras i Riksarkivet förbättras avsevärt genom att det framöver är möjligt att söka material i arkivregistret Aarre även via webbtjänsten Astia.

Kataloguppgifter om Skyddskårernas och försvarsförvaltningens material fram till cirka 1945 kan nu sökas och beställas i webbtjänsten Astia. Ansökningar om erforderliga nyttjandetillstånd till materialen kan också lämnas via webben. Förbättringen är märkbar, eftersom det material som kan sökas via Astia utökas med drygt 18 hyllkilometer.

I Aarre gick det endast att precisera sökningen utifrån truppförbandens eller de övriga enheternas namn eller dokumentens arkivsignum. I Astia går det däremot att precisera sökningen utifrån all den information som har matats in om materialen i Aarre-databasen. En sökning i Aarre med till exempel det finska ordet tuntolevykort* ger inga resultat, medan samma sökord i Astia ger totalt 157 sökresultat.

Försvarsförvaltningens material som härstammar från tiden efter 1945 kan än så länge inte sökas i någon större omfattning i Astia, varför det tills vidare är bäst att använda Astia och Aarre parallellt.

De krigstida materialen har blivit mer lättillgängliga tack vare arbetet inom ramen för projektet för iståndsättning av material i Krigsarkivet. Centralarkivet för Finlands näringsliv har med finansiering från försvarsförvaltningen svarat för det praktiska genomförandet av projektet. Projektet kommer att slutföras inom oktober månad. Datoriseringen av kataloguppgifterna om Aarre-materialen från 1945 och framåt pågår dock ständigt vid Riksarkivet, vilket innebär att mängden sökbart material i Astia ökar hela tiden.

Astia webbtjänst

Aarre arkivregister

Mer information:     

  • överinspektör Ville Kontinen, Riksarkivet, tfn 029 533 7044
  • forskare Ville Vuolle, Riksarkivet, tfn 029 533 7122
  • e-post: fornamn.efternamn@narc.fi