Nyheter

19.11.2015

Giltighetstiden för SÄHKE2-normen har förlängts till utgången av 2016

Arkivverket har förlängt giltighetstiden för SÄKHE2-normen till och med 31.12.2016.

SÄHKE2-normen, som trädde i kraft i början av 2009, gäller hantering, förvaltning och förvaring av elektronisk dokumentär information. Normen utgör ramen för skapande av elektroniska processer för hantering av dokumentär information och för tillförlitlig elektronisk förvaring av information inom den offentliga förvaltningen. Normens giltighet tryggar kontinuiteten i utvecklingen av den elektroniska dokumentförvaltningen.


Mer information:

utvecklingschef Raili Oittinen, Riksarkivet, tfn 029 533 7073
forskningschef Päivi Happonen, Riksarkivet, tfn 029 533 7019
e-postadresserna har formen fornamn.efternamn@narc.fi