Nyheter

26.11.2015

Ny adress för Astia-respons

Användarna av Astia-nättjänsten har under det gångna året kommenterat tjänsten och gett både ris och ros. Behandlingen av responsen har tyvärr dröjt av tekniska skäl. All respons har dock nu lästs och noterats; den utnyttjas vid utveckling av systemet samt vid utarbetandet av anvisningar och handledning. Responsen har bl.a. lett till att sidan för inloggning försetts med instruktioner för den händelse att användarkod eller lösenord blivit glömda. En del problem har berott på tekniska systemfel av övergående slag. Också de tjänster som är kopplade till Astia, såsom leveranstiden för kopiebeställningar, har föranlett respons.

Vi tackar för hittills erhållen respons och hoppas på fortsatt sådan samt på utvecklingsförslag av dem som använder Astia-nättjänsten. Respons kan i fortsättningen skickas per e-post till adressen astiapalaute[@]narc.fi.