Nyheter

27.11.2015

Forskarsalen vid S:t Michels landsarkiv har stängt måndagar 1.1–30.6.2016

Forskarsalen vid S:t Michels landsarkiv har stängt på prov måndagar 1.1–30.6.2016. Beslut om fortsättning fattas utifrån erhållna erfarenheter och kundrespons.

Per telefon ger S:t Michels landsarkiv service även måndagar kl. 9–16. 

Vi ber våra kunder göra beställningar av dokument via webbtjänsten Astia före kl. 15 på måndagar, om dokumenten behövs för undersökning genast på tisdag morgon.

Provet gällande öppettiderna för forskarsalen vid S:t Michels landsarkiv bygger på att antalet besökare har minskat och de mest använda materialen, såsom kyrkoböckerna från de avträdda områdena av Karelen, i och med digitaliseringen numera kan undersökas på nätet och arkivverkets andra enheter. År 2005 var antalet besökare på S:t Michels landsarkiv fortfarande över 4 000 medan antalet 2015 verkar förbli cirka 1 500.

Det har inte skett en lika stor minskning i användningen av de övriga tjänsterna på S:t Michels landsarkiv. Samtidigt har det krävts besparingar i omkostnaderna av arkivverket, vilket arkivverket har fullgjort genom att låta bli att tillsätta lediga tjänster. Detta har till exempel lett till att antalet tjänster på S:t Michels landsarkiv har reducerats med fem. Därför har det blivit allt svårare för arkivverket att inom utsatta tider leverera tusentals kopior och släktutredningar som har beställts för att sköta myndighetsärenden. Provet gällande öppettiderna för forskarsalen gör på så sätt att en del av resurserna i forskarsalen nu kan användas för andra uppgifter.

Mer information

Tytti Voutilainen, direktör för landsarkivet, tfn 029 533 7201, fornamn.efternamn@narc.fi

Anne Hänninen, överinspektör, S:t Michels landsarkiv, tfn 029 533 7207, fornamn.efternamn@narc.fi