Nyheter

09.12.2015

Pro Finlandia – Finlands väg till självständighet. Perspektiv: Tyskland, Storbritannien, Österrike och Ungern

Andra delen av utställningsserien Pro Finlandia som belyser Finlands väg till självständighet öppnas i Riksarkivet den 10 december 2015.

Utställningen är den andra delen i en serie på fyra presentationer av hur man i andra europeiska länder såg på Finland, finländarna och Finlands strävanden under årtiondena innan landet blev självständigt och under de första åren som ett självständigt land. Serien anknyter till projektet för Finlands 100-årsjubileum. Utställningen som öppnas i Riksarkivet i december presenterar Finlands relationer till Tyskland och Storbritannien samt till Österrike och Ungern.

Finlands ställning blev en politisk fråga i slutet av 1800-talet – till exempel tyska, brittiska, österrikiska och ungerska vetenskapsmän och kulturpersonligheter stödde Finland under förryskningen. Men stöd gavs inte på statlig nivå eftersom det kunnat medföra jämförelser med inrikespolitiska frågor i de egna imperierna. När första världskriget hade brutit ut avmattades Storbritanniens intresse, men Tyskland som stred på den motsatta sidan byggde upp sina relationer med Finland som stöd för sina egna krigssträvanden. Efter oktoberrevolutionen 1917 var kontakterna mellan Finland och Tyskland ännu tätare och Tyskland påverkade läget i Finland ända fram till sitt eget nederlag i slutet av 1918. Därefter sökte Finland på nytt sin internationella ställning och vände sig återigen till bl.a. Storbritannien, men inofficiellt var relationerna till Tyskland fortfarande starka.

På utställningen visas dokument i original, publikationer, fotografier, målningar och tidsenliga föremål. Centrala teman i utställningen är litteratur (särskilt reseberättelser), handels- och diplomatrelationer samt arbetarrörelsens och andelsverksamhetens ankomst till Finland. Särskild uppmärksamhet tillägnas jägarrörelsens uppkomst i Finland, kvinnorörelsen, det tyska Helsingfors samt kulturadressen Pro Finlandia som gett namn åt hela utställningen. Inom konsten fästs uppmärksamhet vid finländska konstnärers (bl.a. Jean Sibelius och Akseli Gallen-Kallelas) studieresor till Tyskland och inom arkitekturen den finländska nationalromantiska arkitekturen, där drag av jugend och art nouveau förenades, särskilt i planer av Eliel Saarinen.

Pro Finlandia. Finland väg mot självständighet. Perspektiv: Tyskland, Storbritannien, Österrike och Ungern." Utställningen i Riksarkivet pågår 10.12.2015–17.6.2016 ti, to, fre kl. 10–16, ons. kl. 10–18.. Fritt inträde till utställningen.

I samband med utställningen ger Edita ut en publikation med samma titel.

Huvudutställningen som presenteras i Riksarkivet kompletteras av en ambulerande utställning med 15 affischer som visas i landsarkiven under 2016. Affischutställningen visas i Riksarkivet till utgången av 2015. Riksarkivet har också en affischutställning som visar det tyska Helsingfors. Utställningen har tillkommit genom ett samarbete mellan Aue-stiftelsen, Helsingfors stad och Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto (Finsk-Tyska Föreningarnas Förbund rf).

Mer information:

Generaldirektör Jussi Nuorteva, jussi.nuorteva@narc.fi, tfn 029 533 7001

Forskare Pertti Hakala, pertti.hakala@narc.fi, tfn 029 533 7014