Nyheter

21.01.2016

Ett nationellt samarbetsprojekt kring ny information om finländska krigsfångar

Minnesföreningen för krigsdöda och Riksarkivet kommer i samarbete att ta fram en nationell databas över krigsfångar. I februari inleds ett nationellt projekt inom vilket man med hjälp av ny teknik tar fram en omfattande databas över finländska krigsfångar. Databasen är avsedd för forskare, allmänheten och krigsfångarnas anhöriga.

I krigen under 1939–1945 blev cirka 4 500 finländska soldater krigsfångar. Av dessa dog drygt 1 400 i fångenskap. Uppgifterna om antalet fångar är motstridiga, och något exakt antal finns fortfarande inte tillgängligt trots att det har gått 70 år sedan krigen upphörde.

Det projekt som inleds nu är ett nationellt forskningsprojekt av stor betydelse för samhället. Det kompletterar historieforskningen och tar fram en databas som innehåller ny information om finländska krigsfångar. Databasen som planeras och byggs upp i projektet kommer att innehålla data som nu publiceras för första gången och som inte tidigare varit tillgängliga för forskning.

Databasen lanseras under Finlands jubileumsår

För det praktiska projektgenomförandet ansvarar Minnesföreningen för krigsdöda. Riksarkivet tillhandahåller i sin tur det arkivmaterial om krigsfångar som det har anskaffat och förvarar samt nödvändiga arbetsrum för projektet. Riksarkivet ansvarar för underhåll av databasen och kompletterande av datainnehållet när forskningsprojektet har genomförts.

Projektet pågår under 2016–2017. Databasen läggs ut på Riksarkivets webbplats och öppnas för användare under jubileumsåret för Finlands självständighet 2017. Det offentliga datainnehållet i databasen publiceras om öppen data. På grund av dataskyddet kommer en del av datainnehållet att omfattas av användningsbegränsningar.

Reijo Nikkilä har utsetts till projektforskare för krigsfångeprojektet. Riksarkivets kontaktperson och projektkoordinator för projektets sakinnehåll är utvecklingschef Dmitri Frolov. Han svarar också för kontakten med före detta Sovjetunionens arkiv. Genomförandet av projektet styrs av en styrgrupp. Till gruppen kallas representanter för Minnesföreningen för krigsdöda, Riksarkivet, projektfinansiärer och forskningsfältet.

Projektet finansieras med bidrag som kommer att sökas hos olika fonder och stiftelser.

Berättelser och uppgifter om krigsfångar eftersöks

Vi tar gärna emot ytterligare berättelser och uppgifter om krigsfångar under våra senaste krig av privatpersoner och organisationer för att använda dem i projektet.

Kontakt:

  • Reijo Nikkilä, projektforskare, fornamn.efternamn@gmail.com, tfn 0400 443 421
  • info@sotavainajat.net eller Minnesföreningen för krigsdöda r.f., PB 600, 00521 Helsingfors.

Mer information:

  • Pertti Suominen, ordförande för Minnesföreningen för krigsdöda r.f., fornamn.efternamn@sotavainajat.net, tfn 050 355 7222
  • Päivi Happonen, forskningschef, Riksarkivet, fornamn.efternamn@arkisto.fi, tfn  050 468 8762