Nyheter

03.02.2016

Finna.fi öppnar upp rekordstor mängd finländskt kulturmaterial

Finna.fi är en samlingsportal till material som finns i finländska arkiv, bibliotek och museer. I dag lanseras Finna-tjänstens öppna gränssnitt api.finna.fi. Via gränssnittet har vem som helst tillgång till metadata om nästan 9 miljoner poster. Vidare lanseras en ny sökfunktion med vilken det går att söka bland mer än 200 000 bilder med öppen licens med motiv ur det finländska kulturarvet. Aldrig tidigare har så mycket finländskt kulturmaterial öppnats upp för allmänheten.

Alla som intresserar sig för kulturarv och bilder har nytta av möjligheten att avgränsa Finnas material efter eget behov. Med avgränsningen får man fram de bildmaterial som till sina användningsrättigheter lämpar sig för t.ex. kommersiellt bruk eller undervisning. Det öppna gränssnittet erbjuder å sin sida möjligheter för de användare som är mer tekniskt inriktade, och kan användas i programutveckling och datavisualisering eller forskning som utnyttjar digitala material.

”I och med det öppna gränssnittet kan materialen i Finna utnyttjas på nya, innovativa sätt. Det finns redan en hel del bilder i Finna som kan bearbetas och användas kommersiellt och det går lätt att ympa dem i andra applikationer, t.ex. spel, lärplattformar eller verktyg för genealogisk forskning. Vi ser fram emot att få nya perspektiv på hur materialet i Finna kan användas”, säger Finnas utvecklingschef Erkki Tolonen.

Från leksaker till kyrkokonst

Finna är resultatet av ett samarbete mellan finländska arkiv, bibliotek och museer. Finna samlar olika organisationers material, och till det mångsidiga utbudet hör bland annat fotografier, konstverk, böcker, tidningar, artiklar, kartor, föremål, ljudupptagningar, noter och videoupptagningar.

I gruppen bilder med öppen licens finns många intressanta samlingar, såsom bilder från Helsingforsolympiaden, leksakssamlingar som belyser barndomens historia, visuellt material om finländsk bastu och bastukultur, kyrkokonst och rikligt med militärhistoriskt bildmaterial.

Metadata i Finna.fi görs fritt tillgängliga med Creative Commons CC0 Universell Public Domain-dedikationen. Användningen av bildmaterialen regleras med olika Creative Commons-licenser. Mer än 200 000 bilder är tillgängliga under licenser för fria kulturella verk, och sammanlagt 300 000 bilder är tillgängliga under Creative Commons-licenser. Mängden öppna metadata och material kommer att öka allt eftersom fler arkiv, bibliotek och museer går med i Finna, som i detta nu har mer än hundra medverkande. I fortsättningen kommer man att kunna söka även annat öppet licensierat material såsom böcker.

Finna är en del av undervisnings- och kulturministeriets projekt Det nationella digitala biblioteket. Huvudman och utvecklare för Finna är Nationalbiblioteket och dess samarbetspartner.

Finna medverkar i evenemanget Hack4FI – Hack your heritage som börjar 5.2.2016, där man hoppas ta fram nya användningsområden för gränssnittet och det öppna materialet.


Ytterligare information om Finna:

Utvecklingschef Erkki Tolonen, Nationalbiblioteket, tfn 050 576 2869, erkki.tolonen[@]helsinki.fi

Ytterligare information om Hack4FI:

Projektchef Sanna Marttila, Open Knowledge Finland, tfn 040 144 2103, sanna.marttila[@]okf.fi