Nyheter

11.02.2016

Riksarkivets användarenkät gällande elektroniska forskningstjänster har öppnats!

Riksarkivet deltar i READ-projektet (Recognition and Enhancement of Archival Documents) som lanserades i januari och finansieras av Europeiska unionen. Avsikten med projektet som hör till Horisont 2020 –programmet är att skapa en virtuell forskningsplattform som möjliggör automatisk läsning av handskriven text samt diverse sökfunktionaliteter i digitalt arkivmaterial. I samband med projektet har Riksarkivet nu öppnat en användarenkät gällande utvecklingen av elektroniska forskningstjänster.

Deltagare i enkäten har möjlighet att inverka på utvecklingen av både elektroniska forskningstjänster och arkivmaterial som digitaliseras. Tidsfristen för svar är slutet av mars.

Svara på enkäten här.

Mer information om READ.