Nyheter

03.03.2016

Heraldiska nämndens sammansättning 2016–2019

I anslutning till Riksarkivet verkar heraldiska nämnden som styr och övervakar statens, kommunernas och kyrkans heraldiska emblem. Heraldiska nämnden har tillsatts för perioden 2016–2019.

Ordförande är arkivverkets generaldirektör, riksarkivarie Jussi Nuorteva och vice ordförande konstlicentiat Tuomas Hyrsky.

Medlemmar är riddarhusgenealog Johanna Aminoff-Winberg, protokollexpert Anton Eskola, förvaltningsdirektör Anitta Hämäläinen, överinspektör Hanne Huvila, planerare Liisa Kontiainen, professor Antti Leino, PhD Antti Matikkala, kulturrådet Päivi Salonen, professor Eljas Orrman, amanuens Frida Ehrnsten och direktör Heikki Telakivi.

Ständig expert är överinspektör Yrjö Kotivuori, sekreterare specialforskare John Strömberg och andre sekreterare kommunikationschef Marie Pelkonen.

Ytterligare information: nämndens sekreterare, specialforskare John Strömberg, Riksarkivet, tfn 029 533 7106, fornamn.efternamn@arkisto.fi