Nyheter

12.04.2016

Helvi Sipiläs arkiv tillgängligt för forskare

Vicehäradshövdingen, minister Helvi Sipiläs arkiv har organiserats. Helvi Sipilä f. Maukola (5.5.1915–15.5.2009) gjorde en betydande karriär som bl.a. biträdande generalsekreterare i FN och en av de första kvinnliga jurister som grundat en egen juristbyrå. Sipilä verkade internationellt för att förbättra kvinnors ställning och med humanitära frågor genom både frivilligarbete och sina egentliga arbetsuppgifter.

Helvi Sipiläs arkiv innehåller en stor mängd dokument och fotografier som anknyter till FN:s verksamhet och frågor som bl.a. kvinnors ställning, familjeplanering och mänskliga rättigheter. Arkivet innehåller rikligt med korrespondens, resedokument, tal, skrifter samt utkast och bakgrundsmaterial till beredning av frågor.

Helvi Sipilä var också aktiv inom scoutrörelsen både nationellt och internationellt. Sipiläs arkiv innehåller dokument särskilt från 1950- och 1960-talen då hon bl.a. var medlem i världskommittén och rådgivare för nya medlemsländer i Flickscouternas världsförbund (WAGGGS, World Association of Girl Guides and Girl Scouts). Arkivet innehåller också en stor mängd dokument som anknyter till Zontarörelsen, särskilt från hennes tid som president för Zonta International 1968–1970.

Sipilä var den första kvinnliga presidentkandidaten i Finland. I arkivet finns relativt få dokument som hänför sig till hennes presidentkandidatur. Det finns dock bl.a. omfattande material om händelser och resor som anknyter till verksamheten i Finland. I detta material ingår tal, föredrag, resplaner, korrespondens och dokumentutkast.

I arkivet finns också rikligt med fotografier. En del av fotografierna finns kvar i sitt ursprungliga sammanhang i olika faktahelheter, men lösa fotografier har organiserats i en självständig helhet. Fotografierna anknyter i huvudsak till Sipiläs arbetsuppgifter och resor. I materialet finns endast ett fåtal familjefotografier och privata fotografier.

För användning av Helvi Sipiläs arkiv som deponeras vid Riksarkivet krävs användningstillstånd som beviljas av arkivverkets generaldirektör. Vid användning av fotografier och manuskript ska hänsyn tas till upphovsrätterna. Registrerade användare kan bläddra i arkivets katalogiseringsuppgifter i webbtjänsten Astia.

Mer information:

överinspektör Kaisla Savola, Tavastehus landsarkiv, tfn 029 533 7150, fornamn.efternamn@narc.fi

överinspektör Kenth Sjöblom, Riksarkivet, tfn 029 533 7103, fornamn.efternamn@narc.fi