Nyheter

14.04.2016

UKM meddelar: UKM:s förvaltningsområde i planen för de offentliga finanserna 2017–2020

Den 5 april 2016 kom regeringen överens om planen för de offentliga finanserna 2017-2020. Anslagsnivån för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde är 6,6 miljarder euro år 2020. Inga nya besparingar riktas till utbildningen och forskningen. Studiestödssystemet förnyas.

Hela pressmeddelanden finns på UKM:s webbsida