Nyheter

03.05.2016

Gemensamt projekt stöder samernas slöjdtradition

Riksarkivet har i samarbete med Centret för konstfrämjande inlett förutredningsprojektet Saamukas – samisk tradition vid interkulturell designfostran för barn och unga. I projektet deltar också Enare, Utsjoki och Sodankylä kommun samt Rovaniemi stad och nätverket för barnkulturcenter. 

Målet är att undersöka och bevara den samiska slöjdtraditionen (duodji) och skapa en demo på ett designfostranspaket, med hjälp av vilket samiska barn och unga kan ta del av sitt kulturarv och utveckla sin kreativitet. Dessutom kartlägger man målgruppernas behov och undersöker vilka workshopsmodeller som lämpar sig för den samiska kulturen.

Förutredningsprojektet ger en visuell plan för genomförande av det internationella projektet Arctic Indigenous Design Archives. Inom Saamukas-projektet kartlägger man för närvarande i anknytning till detta olika instanser och aktörer av vilka man kan samla in material om sameslöjden för arkivering. Testning av demon på designfostranspaketet skapar ramarna för arbetet med att sedan utveckla designfostransmaterial för projektet Arctic Indigenous Design Archives.

Vid Riksarkivet genomförs projektet vid Samearkivet. Projektet avslutas vid utgången av detta år.

Mer information: överinspektör Inker-Anni Linkola, Samearkivet, tfn +358 295 337 042, fornamn.efternamn@arkisto.fi.