Nyheter

09.05.2016

Arkivverkets delegations medlemmar

Arkivverkets delegation stöder dess verksamhet, behandlar arkivverkets utvecklingslinjer, verksamhetslinjer och planering samt främjar arkivverkets samarbete med olika intressentgrupper.

Verksamhetsperiod

Från 1.5.2016

Ordförande

Generaldirektör Jussi Nuorteva, Riksarkivet

Sekreterare

Utveclingschef Kristiina Laine, Riksarkivet

Medlemmar

 • Professor Henrik Haggrén, Aalto-yliopisto
 • Arkivchef Juha Henriksson, Arkistoyhdistys/Musiikkiarkisto JAPA
 • Universitetsforskare Pekka Henttonen, Tammerfors universitet
 • Avdelningsdirektör Vesa Hongisto, Museiverket
 • Undervisningsråd Maija Innola, undervisnings- och kulturministeriet
 • Verksamhetsledare Pasi Kuusiluoma, Genealogiska Samfundet i Finland
 • Arkivchef Kristina Linnovaara, Svenska Litteratursällskapet i Finland
 • Arkivarie Johanna Mela, Kyrkostyrelsen
 • Professor Jari Ojala, Jyväskylä universitet
 • Informationschef Irja Peltonen, finansministeriet
 • Avdelningsdirektör Liisa Savolainen, Nationalbiblioteket
 • Specialexpert Tuula Seppo, Finlands Kommunförbund
 • Professor Hanna Snellman, Helsingfors universitet
 • Professor Kirsi Vainio-Korhonen, Åbo universitet

Personalens representanter

Överinspektör Anssi Lampela, Uleåborgs landsarkiv
Utvecklingschef Anne Wilenius, Riksarkivet/Åbo landsarkiv