Nyheter

19.05.2016

Digitala forskarsalen vid svenska Riksarkivet tillgänglig för forskare vid Riksarkivet och landsarkiven i Finland

SVARs (Svensk arkivinformations) Digitala forskarsal vid svenska Riksarkivet (https://sok.riksarkivet.se/svar-digitala-forskarsalen) ger forskarna tillgång till cirka 87 miljoner sökbara digitaliserade dokument.

Digitala forskarsalen innehåller även material som handlar om eller berör Finland från 1500-talet fram till 1800-talet. Till det forskningsmässigt intressanta materialet hör bland annat kartor över rikets östra provins, hela svenska Lantmäteriets arkiv, militära rullor och indelningsverkets övriga material samt församlingars material. Det finns till exempel uppgifter om finländare som flyttat till Sverige i de dåvarande församlingarnas flyttlängder från 1600-talet ända till 1900-talet.

Även om man har kunnat göra sökningar i materialens referensuppgifter avgiftsfritt har det varit avgiftsbelagt att titta på digitaliserade bilder. Finska Riksarkivet har nu avtalat med svenska Riksarkivet om avgiftsfri användning av Digitala forskarsalen i arkivverkets forskarsalar.

Vid Riksarkivet och landsarkiven i Finland är Digitala forskarsalen tillgänglig för forskarna enligt självbetjäningsprincipen. Det innebär att arkivverkets personal inte gör sökningar eller tar kopior i Digitala forskarsalen för kundernas räkning. Webbplatsen fungerar i webbläsaren Firefox och det krävs inget användarnamn eller lösenord för att använda den.

På svenska Riksarkivets webbplats finns en utförlig manual om användning av Digitala forskarsalen:
https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/NAD/Manual_Digitala-forskarsalen.pdf

Mer information:
Forskare Pertti Vuorinen, Riksarkivet, fornamn.efternamn@arkisto.fi, 029 533 7123.