Nyheter

30.09.2016

Riksarkivet (Arkivverket) på Åbo bokmässa 2016

Riksarkivets äldsta handling 700 år

Konung Birgers skyddsbrev för Karelens kvinnor från år 1316 uppnår en ålder av 700 år på dagen den 1.10.2016. Dokumentet som förvaras i Riksarkivet är skrivet på latin och känt som kvinnofriden i Karelen. Det är fråga om ett skyddsbrev som konungen ger kvinnorna i Karelen. I brevet konstateras bl.a. att ”alla de hustrur eller kvinnor, […] skall åtnjuta full fred och trygghet […] såväl i fråga om egendom  som person så att den som bryter mot förbudet drabbas av vårt strängaste kungliga straff”. Detta Riksarkivets äldsta dokument utgör en del av det mångvetenskapliga programmet som hänför sig till medeltidstematiken på Åbo bokmässa.

På Riksarkivets avdelning  A 95 har publiken en unik möjlighet at bekanta sig med både det autentiska medeltida kulturarvet som med de verktyg som den nya tekniken möjliggör historieforskningen. På avdelningen visas förutom exempel på medeltida dokument reliker ur Åbo domkyrkas samling. På mässan offentliggörs en testversion av den helt och hållet förnyade databasen Diplomatarium Fennicum. Den innehåller uppdaterade uppgifter om alla kända medeltidskällor i Finland fram till år 1530.

Scenprogram:

Fre 30.9. kl. 14.15-14.45, Agricola-scenen: Konung Birgers skyddsbrev för Karelens kvinnor 1316 – varför är brevet ännu aktuellt? Debattörer president Tarja Halonen, generaldirektör, riksarkivarie Jussi Nuorteva (Riksarkivet) samt biträdande professor Kirsi Salonen (Åbo universitet).

Lö 1.10. kl. 15.45-16.25, Tieto-scenen: Diplomatarium Fennicum 2016 – Mot modernare verktyg inom medeltidsforskningen – den förnyade databasen för medeltida dokument offentliggörs. Debattörer forskningsdirektör Päivi Happonen (Riksarkivet), biträdande professor Kirsi Salonen (Åbo universitet), docent Tuomas Heikkilä (Helsingfors universitet) och forskningsombudsmannen Kalle Korhonen (Konestiftelsen). Efter diskussionen finns det möjlighet att bekanta sig med databasen på Riksarkivets avdelning A95 under handledning av medeltidsforskare. Utvecklingsarbetet med databasen Diplomatarium Fennicum har finansierats av Konestiftelsen.

Sö 2.10. kl. 16.00-16.30, Tieto-scenen: Åbo domkyrkas reliker i den nyare forskningens sken. Vid sidan av presentationen av medeltida dokument diskuterar biträdande professor Kirsi Salonen och professor Jussi-Pekka Taavitsainen från Åbo universitet samt arkeolog Aki Arponen från Nationalmuseum kring den nyaste forskingen rörande Åbo domkyrkas reliker.

Mot jubileumsåret Finland 100

Den av Riksarkivet producerade nyaste affischutställningen Pro Finlandia – Finlands väg till självständighet lyfter denna gång fram förhållandena mellan Finland och de nordiska länderan från slutet av 1800-talet till början av 1920-talet. Tredje delen av den bokserie som hänför sig till utställningen utkommer i december 2016.

Mer information: forskningsdirektör Päivi Happonen, fornamn.efternamn@arkisto.fi, 029 533 7018