Nyheter

30.09.2016

Elektronisk förvaring av dokumentinformation som ska förvaras varaktigt och som ingår i diarier, ärende- och beslutsregister samt i ärendehanteringssystem

Riksarkivet meddelade ett beslut 12.9.2016 (AL/16465/07.01.01.03.02/2016) om att registreringsuppgifter och handlingar som bestämts att ska förvaras varaktigt och som ingår i diarier och därmed jämförbara ärende- och beslutsregister samt i ärendehanteringssystem ska förvaras i elektronisk form. Beslutet gäller organisationer som nämns i 1§ 1 mom. punkter 1-6 i arkivlagen (831/1994).

Läs mera.