Nyheter

04.10.2016

Finlands äldsta urkund 700 år - utställningen i Riksarkivet 5.10.2016

För Finland som administrativ helhet börjar historien under medeltiden, närmare bestämt under senare hälften av 1100-talet. I sydvästra Finland grundades då ett katolskt biskopsstift som utgjorde fröet till det som först blev Sveriges Österland, därefter ett autonomt storfurstendöme under Ryssland och slutligen en självständig republik. Dagens lokalförvaltning har sina rötter i de församlingar som tillkom under medeltidens lopp. Att den skriftliga kulturen rotade sig och spreds i Finland utgör en väsentlig del av denna utvecklingsprocess.

I dag känner man till ca 6 700 medeltida urkunder rörande Finland. Urkunderna innehåller uppgifter bl.a. om förvaltning, handel och vardagsliv i det område som i dag utgör Finland. Utöver innehållet i texten säger också urkundernas fysiska utformning, såsom papper, sigill och handstil, mycket om dokumenten och personen som upprättat dem.

I Riksarkivets miniutställning (Fredsgatan 17, Helsingfors) den 5.10.2016 presenteras vårt lands äldsta skriftliga kultur genom ett antal urkunder. Alla de utställda urkunderna finns också i den förnyade databasen Diplomatarium Fennicum.

Näyttelyn helmenä oleva, 700 vuotta 1.10. täyttävä ja Karjalan naisrauhana tunnettu asiakirja on vanhin Suomessa säilynyt keskiaikainen asiakirja. Latinankielinen pergamentille laadittu asiakirja sisältää kuningas Birger Magnuksenpojan (1290–1319) Karjalan naisille antaman turvakirjan. Asiakirja on päivätty 1. lokakuuta 1316 ja liittyy näin aikaan, jolloin valtakunnan itärajasta taitettiin jatkuvasti peistä Novgorodin kanssa. Asiakirjan taustalla onkin tulkittu olevan pyrkimys osoittaa, että Ruotsin kuninkaan valta ulottui vakaana aina Karjalaan saakka.

Program

Presentationer kl 13

  • Konung Birgers skyddsbrev – “Kvinnofrid i Karelen”
    generaldirektör Jussi Nuorteva

  • Diplomatarium Fennicum – en uppdaterade database över Finlands medeltida urkunder
    Seppo Eskola och Lauri Leinonen

Presentationen kl 18

  • Diplomatarium Fennicum – en uppdaterade databas över Finlands medeltida urkunder
    Seppo Eskola och Lauri Leinonen

Kl 13 – 20 möjlighet att bekanta sig med medeltida urkunder och Diplomatarium Fennicum

Läs mera om Konung Birgers skyddsbrev

Läs mera on Diplomatarium Fennicum