Nyheter

23.11.2016

Förändringar på arkivverkets websidor

Arkivverkets websidor har förändrats litet. Du märker förändringen på sidan Arkivmaterial, där finns alla våra databaser.

Den så kallader sidan Normer heter "Styrning av den offentliga förvaltningens dokumenthantering och arkivfunktion" nu. Här finns föreskrifter, anvisningar, rekommendationer och vägledningar. En del normer finns endast på finska.

Du kan också ge respons.