Nyheter

02.12.2016

Undervisnings- och kulturministeriet: Finland tar dokument som är hotade på grund av det syriska inbördeskriget i skyddsförvar

Riksarkivet, som sorterar under undervisnings- och kulturministeriet har under hösten tagit dokument, som på grund av inbördeskriget i Syrien är hotade, i skyddsförvar. Finland hoppas att det ursprungliga materialet syddas från kriget och har tryggat innehållet genom att digitalisera materialet.

Rekommendationen om att skydda kulturegendom i dokumentform, som godkändes under den 38. sessionen i Unescos generalförsamling 2015, uppmanas medlemsländerna att ta digitaliserad kulturegendom i skyddsförvar. Rätt få medlemsländer har hittills utnyttjat möjligheten att delta i tryggandet av global information.

Fredagen den 2 december inleddes ett möte i Abu Dhabi där representanter för Unesco och internationella kulturorganisationer dryftar metoder för att skydda mänsklighetens gemensamma kulturarv.

- Unesco har vädjat till allas gemensamma ansvar i fråga om skydd av kulturegendom i kris- och katastrofsituationer. Finland understöder denna vädjan. Kulturarv i olika former är mänsklighetens gemensamma minne och att värna om och skydda kulturarvet är något som angår alla, säger undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen.

Skyddandet av kulturmaterialet förverkligades i internationellt samarbete med beaktande av Unescos rekommendationer och Irina Bokovas vädjan.

Riksarkivet har även tidigare fungerat som skyddshamn för internationellt material. 2011 uppbevarade Finland under Libanons inbördeskrig dokumentationsmaterial om 70 000 döda eller försvunna personer samt i september 1982 dokumentationsmaterial om blodbaden i Sabra och Shatila som chockade världen. Samma år tog Riksarkivet sig an även material från OSSE:s forskningskommission i Kirgistan.

Finland anser att informationsfrihet, pressfrihet och tryggandet av hur informationsmaterial bevaras och finns tillgängligt bildar grunden för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Under det gångna året har man i Finland firat 250-årsjubileet för världens första förordning för tryck- och uttrycksfrihet. Förordningen utfärdades år 1766.

Mer information:
- Kulturrådet Zabrina Holmström, undervisnings- och kulturministeriet, generalsekreterare för Finlands Unescokommission, tfn 040-768 1284
- Generaldirektör för Riksarkivet, viceordförande för Finlands Unescokommission Jussi Nuorteva jussi.nuorteva@arkisto.fi, puh. 040 592 5131

Unescon Syyrian kulttuuriperintöä koskeva observatorio