Nyheter

29.12.2016

Pro Finlandia III: Sammanförda av handel, religion och krig

De skandinaviska och tyska expansionssträvandena under högmedeltiden innebar att merparten av de områden som beboddes av fi nnar blev inlemmade i den västerländska kulturkretsen och Sverige, i huvudsak på fredlig väg. Tyska köpmän och hantverkare slog sig dock ner i de fi nska städerna och tack vare handelskontakterna över Östersjön var Finland inte okänt i de nordtyska Hansastäderna.

Den gemenskap som reformationen skapat på 1500-talet fi ck en ny dimension då Sverige 1630 gick med i trettioåriga kriget. Finska truppenheter deltog i fälttåget och särskilt rytteriet, hakkapeliterna, väckte uppmärksamhet. Kriget var förödande, men enligt dåtida tyska omdömen horde fi nnarna till de drägligare ockupanterna. Påståendena om deras färdigheter i trolldom kan ha berott på förväxling med samerna vilkas fallenhet för magi framhävts tysk litteratur redan på 1590-talet. Iakttagelser av t.ex. överfl ödet på vilt i Finland av tyske Niklas Adolf von Steinkallenfels under en genomresa på 1610-talet m.fl . rubbade inte de klassiska auktorernas bild av fi nnarnas/samernas råhet och brist på bildning. De lärdas bild av fi nnarna förblev länge en annan än de tyska och brittiska köpmännens och sjöfararnas, vilka faktiskt kom i kontakt med dem.

Guidade rundturer genom Riksarkivets utställning Pro Finlandia III

Carl Andreas Ekman, Lalli och S:t Henrik. Mordet på Finlands Englandsbördiga nationalhelgon hör till de bäst kända händelserna i vårt lands tidiga historia som dock ifrågasatts av nutida historiker.
Carl Andreas Ekman, Lalli och S:t Henrik. Mordet på Finlands Englandsbördiga nationalhelgon hör till de bäst kända händelserna i vårt lands tidiga historia som dock ifrågasatts av nutida historiker. Wikimedia Commons.

 

Hans Ulrich Francke, Ryttare i harnesk. Etsning från år 1643.
Hans Ulrich Francke, Ryttare i harnesk. Etsning från år 1643. Wikimedia Commons.

 

Tysken Sebastian Münster utgav år 1544 i Basel Cosmographia, som enligt honom var en beskrivning av hela världen med allt som fanns däri. Läsarna kunde bl.a. ta del av bönen Fader Vår på finska.
Tysken Sebastian Münster utgav år 1544 i Basel Cosmographia, som enligt honom var en beskrivning av hela världen med allt som fanns däri. Läsarna kunde bl.a. ta del av bönen Fader Vår på finska. Wikimedia Commons.