Nyheter

30.12.2016

Från Arkivverket till Riksarkivet

Arkivverkets organisation ändras den 1.1.2017. Den nuvarande distriktsförvaltningsmodellen slopas. Riksarkivet och de sju landsarkiven ska tillsammans bilda en riksomfattande myndighet under namnet Riksarkivet. Det nya Riksarkivets uppgifter blir preciserade samtidigt. Ändringen har inga direkta konsekvenser för våra kunderna.

Regeringens proposition (191/2016) till riksdagen med förslag till lag om Riksarkivet och lag om ändring av arkivlagen (pdf)

Mer information:

förvaltningsdirektör Anitta Hämäläinen, , 029 533 7025, fornamn.efternamn@arkisto.fi