Nyheter

06.02.2017

Kundnöjdhetsundersökning 2017

Riksarkivet vill göra sina tjänster att mer kundorienterade. Genom att delta i undersökningen om kundnöjdhet hjälper du oss i utvecklingsarbetet. Undersökningen tar cirka fem minuter att genomföra. I de öppna svarsrutorna har du möjlighet att precisera dina svar.

Vi lottar ut bokpriser bland de personer som deltar i undersökningen och anger sina kontaktuppgifter.

Svara här!