Nyheter

06.09.2017

Stamkort flyttas till Fredsgatan

I höst flyttas största delen av de stamkort som förvaras i Riksarkivets filial i Sörnäs till huvudbyggnaden på Fredsgatan i Helsingfors. Flyttningen inleds i mitten av september och pågår uppskattningsvis i fyra veckor. Flyttningen orsakar tillfälliga avbrott i leveranserna av utredningar och lån från forskarsalen.

Till följd av arrangemanget blir behandlingen av stamkort och den dagliga logistiken mer effektiv när de dagliga transporterna mellan två verksamhetsställen inte längre behövs. I år har antalet beställda stamkort flerfaldigats och leveranserna av kort har hopat sig. Den genomsnittliga leveranstiden för beställning av stamkort är nu cirka tre månader. Under flyttningen kan leveranstiderna bli ännu längre.

Det material som flyttas utgör över 2 800 hyllmeter. Flyttningen av stamkorten är en del av förberedelserna för centralarkivet som tas i bruk i S:t Michel vid årsskiftet. Riksarkivet upphör med filialen i Sörnäs våren 2018.

Mer information:

– beställning av stamkort, direktör Tomi Rasimus (029 533 7089) och överinspektör Raija Ylönen-Peltonen (029 533 7126)
– förberedelserna för ibruktagning av centralarkivet, direktör Juhani Tikkanen (029 533 7112) och överinspektör Niko Mäkinen (029 533 7066)
– e-post fornamn.efternamn@arkisto.fi