Nyheter

11.09.2017

Förändringar i prissättningen beträffande förfrågningar om fordon

För utredning av fordons första registerbeteckning eller dess ägohistoria debiteras fr.o.m. 11.9.2017 en avgift för halv timmes sökning utöver priset för eventuella kopior och expeditionsavgift.

Förändringen i prissättning gäller inte de beställningar som gjorts före 11.9.2017.

För ytterligare uppgifter beträffande förfrågningarna om uppgifter om fordon, kontakta överinspektör Anna-Maija Kolehmainen-Niskakoski (tel. 029 533 7267).