Nyheter

29.09.2017

Riksarkivet tar i bruk Suomi.fi-identifiering och Suomi.fi-fullmakter

Riksarkivet tar i bruk Suomi.fi-identifiering och Suomi.fi-fullmakter i webbtjänsten Astia 25.9.2017.

Suomi.fi-identifieringen kommer att ersätta den nuvarande Vetuma-identifieringen i Astia. Personer vid universitet och forskningsinstitut kan även fortsättningsvis använda Haka-identifiering medan tjänstemän kan använda Virtu-identifiering.

För användare av webbtjänsten Astia betyder denna ändring att den nuvarande inloggningen med användarnamn och lösenord ersätts med engångsidentifiering. I fortsättningen behövs det med andra ord inte längre separat användarnamn och lösenord till Astia. Abonnemangs- och behörighetsuppgifterna för nuvarande användare av Astia lagras bland kunduppgifterna. Se mer information, anvisningar och en video på Astias förstasida.

Suomi.fi-fullmakter är en ny tjänst som möjliggör dokument- eller informationsförfrågningar för en annan persons eller ett företags räkning i Astia. Rätten att uträtta ärenden för en annan persons eller ett företags räkning kontrolleras i basregistren och Nationella fullmaktsregistret. I basregistren finns information om fullmakt t.ex. genom intressebevakningsavtal eller i handelsregistret antecknade representanter för ett företag.

En person kan även be om fullmakt att uträtta ärenden för en annan persons räkning eller ge en annan person fullmakt att uträtta ärenden för sin räkning i webbtjänsten Suomi.fi, varvid information om fullmakten sparas i Nationella fullmaktsregistret. Se mer information, anvisningar och en video på Astias förstasida.

Suomi.fi-identifiering och Suomi.fi-fullmakter ingår i den offentliga förvaltningens Suomi.fi-produktfamilj som omfattar olika tjänster för medborgare, företag och myndigheter. Mer information: https://www.suomi.fi/hemsidan