Kansallisarkisto

20.02.2018

Keskusarkistosiirrot käynnistyvät – vaikutuksia tietopalveluun

Kansallisarkiston keskusarkisto Mikkelissä otetaan käyttöön kevään aikana. Käyttöönottoon liittyvät yhteensä noin 50 hyllykilometrin aineistosiirrot ovat käynnistyneet ja ne pyritään saattamaan päätökseen 30.6. mennessä. Käyttöönoton ensimmäisessä vaiheessa Helsingistä Mikkeliin siirretään lähes 36 hyllykilometriä aineistoja. Keskusarkiston säilytyskapasiteetti on hieman yli 70 hyllykilometriä. Rakennus sijaitsee osoitteessa Kalevankankaantie 10, Mikkeli.

Samanaikaisesti Helsingin eri toimipisteiden välillä toteutetaan noin 14 hyllykilometrin sisäiset siirrot, kun Kansallisarkisto luopuu kesällä 2018 Helsingissä Työpajankadulla sijaitsevasta Sörnäisten toimipisteestä.

Keskusarkistoon siirrettävät aineistot

Keskusarkistoon siirretään pääsääntöisesti digitoituja ja vähän käytettyjä aineistoja sekä niihin liittyviä karttoja ja piirustuksia. Puolustushallinnon aineistojen valinnassa on lisäksi noudatettu mahdollisuuksien mukaan seuraavia linjauksia:

  • Suojeluskuntien ja Lotta Svärd -järjestön arkistot sekä yksityisarkistot jäävät Helsinkiin
  • Sotavuosien 1939-1945 aineistot jäävät pääosin Helsinkiin
  • Kantakortit ikäluokkaan 1939 saakka jäävät Helsinkiin
  • Puolustushallinnon ennen talvisotaa muodostuneet puolustushallinnon ylimpien organisaatiotasojen sekä meri- ja ilmavoimien aineistot jäävät pääosin Helsinkiin
  • Sotien jälkeen muodostuneet puolustushallinnon ylimpien organisaatiotasojen aineistot jäävät pääosin Helsinkiin

Tarkemmin keskusarkistoon Mikkeliin siirrettäviin aineistoihin voit tutustua tästä:

Aineistot on lueteltu aineistoerittäin tai arkistonmuodostajatasolla, joten tarkemmat aineistotiedot on syytä tarkistaa Astiasta tai Vakka- ja Aarre –viitetietokannoista. Digitaalisesti saatavilla olevat passiiviaineistot eivät sisälly edellä mainittuihin listauksiin.

Siirron aikana aineistojen käyttöä rajoitetaan

Keskusarkistoon Mikkeliin ja Sörnäisistä Kansallisarkiston Rauhankadun ja Siltavuoren toimipisteisiin Helsingissä siirrettävät aineistot tulevat käyttökieltoon kolmen viikon jaksoissa. Käyttökiellot asetetaan vaiheittain siirtojen edetessä, jotta asiakkaille aiheutuvat haitat voidaan minimoida. Rauhankadun, Siltavuoren ja Sörnäisten toimipisteiden ensimmäisen kolmen viikon jakson (19.2.- 9.3.) käyttökieltoon asetettavat aineistot voit tarkistaa alla olevista luetteloista. Luettelot täydentyvät siirtojen edetessä.

Käyttökieltoon asetettavat aineistot palautetaan Rauhankadun asiakaspalvelusta viimeistään pari päivää ennen siirtojakson alkua alkuperäisille säilytyspaikoilleen.

Tietopalvelu käynnistyy vaiheittain siirtojen edetessä

Siirrettäviä aineistoja toimitetaan asiakkaille Helsinkiin jäävien aineistojen osalta jälleen sitten, kun ne on sijoitettu uudelle sijoituspaikalleen Rauhankadulla tai Siltavuoressa.

Mikkeliin siirrettävien aineistojen tietopalvelu käynnistyy vaiheittain sitä mukaa, kun se on teknisesti mahdollista. Keskusarkistossa ei ole asiakaspalvelutiloja, vaan fyysinen asiointi tapahtuu Kansallisarkiston Mikkelin toimipisteessä Pirttiniemenkadulla. Keskusarkistoon sijoitettuja asiakirjoja voi jatkossa tilata myös normaaliin tapaan jäljenteinä.

Kevään aikana keskusarkistosiirtojen kohteena olevia aineistoja toimitetaan kaukolainaksi Kansallisarkiston muihin toimipaikkoihin ainoastaan poikkeustapauksissa. Keskusarkiston käyttöönotto ei vaikuta muiden kuin siirrettävien aineistojen käyttöön, eikä siirroilla ole myöskään vaikutuksia Kansallisarkiston muiden toimipaikkojen tietopalveluun.

Tiedustelut aineistojen käytettävyydestä keskusarkistosiirtojen aikana voit lähettää sähköpostitse osoitteella: keskusarkisto@arkisto.fi

Lisätietoja:

johtaja Juhani Tikkanen, p. 029 5337112
ylitarkastaja Niko Mäkinen, p. 029 5337066
tutkija Ville Vuolle, p. 029 5337122