Nyheter

28.02.2018

Överföringarna till centralarkivet inleds – så påverkas informationstjänsten

Riksarkivets centralarkiv i S:t Michel tas i bruk under våren. I samband med ibruktagandet överförs totalt cirka 50 hyllkilometer material. Överföringarna har inletts och målet är att slutföra dem före den 30 juni. I det första skedet av ibruktagandet överförs närmare 36 hyllkilometer material från Helsingfors till S:t Michel. Centralarkivets förvaringskapacitet är drygt 70 hyllkilometer. Byggnaden ligger på adressen Kalevankankaantie 10 i S:t Michel.

Samtidigt genomförs interna överföringar av cirka 14 hyllkilometer mellan olika verksamhetsställen i Helsingfors, då Riksarkivet sommaren 2018 lägger ned verksamhetsstället på Verkstadsgatan i Sörnäs i Helsingfors.

Material som överförs till centralarkivet

Till centralarkivet överförs i huvudsak digitaliserat och sällan använt material samt kartor och ritningar som hänför sig till detta. Vid valet av material från försvarsförvaltningen har dessutom följande riktlinjer iakttagits om möjligt:

 • Skyddskårernas och Lotta Svärd-organisationens arkiv och privatarkiven blir kvar i Helsingfors
 • Materialet från krigsåren 1939–1945 blir till största delen kvar i Helsingfors
 • Stamkorten fram till årskullen 1939 blir kvar i Helsingfors
 • Material som härrör från försvarsförvaltningen och har uppkommit på de högsta organisationsnivåerna av försvarsförvaltningen samt inom marinen och flygvapnet före vinterkriget blir till största delen kvar i Helsingfors
 • Material som har uppkommit på de högsta organisationsnivåerna av försvarsförvaltningen efter krigen blir till största delen kvar i Helsingfors

  Närmare information om det material som överförs till centralarkivet i S:t Michel finns här (på finska):

 • Material från försvarsförvaltningen som överförs till centralarkivet i S:t Michel (pdf)
 • Material från civilförvaltningen som överförs till centralarkivet i S:t Michel (pdf) 

  Materialet har räknats upp enligt materialomgång eller på arkivbildarnivå. Det är därför skäl att kontrollera de närmare uppgifterna om materialet i Astia eller i referensdatabaserna Vakka och Aarre. Passivt material som finns tillgängligt digitalt ingår inte i de ovannämnda listorna.

Under överföringen begränsas användningen av materialet

Det material som överförs till centralarkivet i S:t Michel och från Sörnäs till Riksarkivets verksamhetsställen på Fredsgatan och i Broberget i Helsingfors kommer att beläggas med användningsförbud i perioder på tre veckor. Materialet beläggs med användningsförbud stegvis i takt med att överföringarna framskrider för att minimera olägenheterna för kunderna. Det material vid verksamhetsställena på Fredsgatan, i Broberget och i Sörnäs som beläggs med användningsförbud under den första tre veckor långa perioden (19.2–9.3) anges i förteckningarna nedan. Förteckningarna kompletteras i takt med att överföringarna framskrider.

Informationstjänsten inleds stegvis när överföringarna framskrider

Leverans till kunderna av det material som överförs mellan verksamhetsställena i Helsingfors inleds på nytt när materialet har placerats på sin nya förvaringsplats på Fredsgatan eller i Broberget.

Informationstjänsten för det material som överförs till S:t Michel inleds stegvis när det tekniskt är möjligt. Centralarkivet har inga kundtjänstlokaler, utan fysiskt sker uträttande av ärenden på Riksarkivets verksamhetsställe på Pirttiniemenkatu i S:t Michel. Dokument som förvaras vid centralarkivet kan framöver även beställas som kopior på normalt sätt.

Det material som under våren överförs till centralarkivet levereras endast i undantagsfall som fjärrlån till Riksarkivets övriga verksamhetsställen. Ibruktagandet av centralarkivet påverkar inte användningen av andra material än de som överförs, och överföringarna påverkar inte heller informationstjänsten på Riksarkivets övriga verksamhetsställen.

Förfrågningar om materialets tillgänglighet under överföringarna till centralarkivet kan skickas per e-post på: keskusarkisto@arkisto.fi

Mer information:

 • Juhani Tikkanen, direktör, tfn 029 5337 112
 • Niko Mäkinen, överinspektör, tfn 029 5337 066
 • Ville Vuolle, forskare, tfn 029 5337 122