Kansallisarkisto

31.07.2018

Sota-arkiston perustamisesta 100 vuotta

Tänään heinäkuun 31. päivänä tulee kuluneeksi 100 vuotta Sota-arkiston perustamisesta.

Kun sisällissodan sotatoimet loppuivat keväällä 1918, valkoiset aloittivat sotaa koskevan asiakirja-aineiston kokoamisen taistelujen vaiheiden tutkimista ja kuvaamista varten. Senaatin päätöksellä Valtionarkisto ryhtyi kokoamaan sodan aineistoa. Pian ymmärrettiin, että sotilaallisten asiakirjojen kokoaminen ja hoito tarvitsisi oman keskusarkiston.

Toukokuun lopulla 1918 annetussa päämajan tiedonannossa ylipäällikkö C. G. E. Mannerheim määräsi sotatoimia koskevat asiakirjat lähetettäväksi päämajan operatiiviseen osastoon. Kesäkuussa asiakirjojen lähettämisestä annettiin vielä päiväkäsky. Sen mukaan hajotettavien joukko-osastojen asiakirjat oli lähetettävä senaatin sota-asiantoimituskunnan arkistoon.

Sota-arkiston varsinaisena perustamispäivänä pidetään vuoden 1918 heinäkuun viimeistä päivää, jolloin vahvistettiin sen ensimmäinen ohjesääntö. Ohjesäännön mukaan arkisto oli yhdistettynä senaatin sota-asiaintoimituskunnan keskusosastoon. Sota-arkistonhoitajaksi määrättiin Guy Topelius, joka oli jo kesäkuun puolivälistä lähtien toiminut arkistonhoitajana vastaperustetussa sota-asiantoimituskunnassa.

Sittemmin Sota-arkisto toimi puolustusministeriön, yleisesikunnan, sotahistoriallisen toimiston ja sotahistoriallisen tutkimuslaitoksen alaisena, kunnes vuoden 2008 alusta se liitettiin osaksi Kansallisarkistoa.

Lisätietoa Kansallisarkiston säilyttämistä puolustushallinnon aineistosta.

Entinen Sota-arkisto. Sota-arkisto muutti Siltavuorenrannan entiseen Provianttimakasiiniin vuonna 1945, jolloin hajallaan säilytetty aineisto koottiin saman katon alle. Tilat eivät lopulta riittäneet Sota-arkistolle, joka muutti vuonna 1998 Sörnäisiin Työpajankadulle.
Entinen Sota-arkisto. Sota-arkisto muutti Siltavuorenrannan entiseen Provianttimakasiiniin vuonna 1945, jolloin hajallaan säilytetty aineisto koottiin saman katon alle. Tilat eivät lopulta riittäneet Sota-arkistolle, joka muutti vuonna 1998 Sörnäisiin Työpajankadulle.