Nyheter

15.08.2018

Föreslå Årets arkivgärning senast den 15.10.!

Valet av Årets arkivgärning tillfaller den, som under det gångna året exempelvis överlåtit betydelsefullt arkivmaterial, arrangerat ett intressant evenemang med anknytning till arkiv eller främjat användningen av arkivmaterial och gjort det känt.

Du kan lämna in Ditt förslag på den elektroniska blanketten på den nordiska arkivdagens webbsida

Årets arkivgärning priset har tilldelats bl.a. Aikakone-arkivservicen som Helsingin Sanomat upprätthåller och personer som överlät Frenckellska tryckeriets arkiv till Näringslivets arkiv och personer som räddade Valvillas fabriksmuseums arkiv.

Årets arkivgärning offentliggörs på Arkivföreningens höstseminarium i början av november. Valet görs av medlemmarna i arbetsgruppen för Arkivens dag i Finland.