Nyheter

31.08.2018

Riksarkivets organisation förnyas i september

Riksarkivets uppdrag är att säkerställa att myndighetshandlingar som hör till det nationella kulturarvet och uppgifterna i dem förvaras och finns tillgängliga samt att främja deras användning i forskningssyfte. Det här uppdraget genomförs från och med den 1 september 2018 av följande tjänsteområden: forsknings- och sakkunningtjänster, informationstjänster och administrativa tjänster. Riksarkivets generaldirektör är Jussi Nuorteva.

Tjänsteområdet administrativa tjänster har i uppgift att införa enhetliga verksamhetsprinciper vid Riksarkivet och ordna administrativa tjänster som stöder kärnverksamheten. Chef för tjänsteområdet är förvaltningsdirektör Immo Aakkula.

Tjänsteområdet forsknings och experttjänster har i uppgift att främja tillgången på och bevarandet av digitalt material samt utveckla Riksarkivets digitala tjänster och säkerställa deras funktionsduglighet. Tjänsteområdet svarar för Riksarkivets forskningssamarbete, intressentgruppsverksamhet och privatarkivverksamhet. Chef för tjänsteområdet är forskningsdirektör Päivi Happonen.

Tjänsteområdet informationstjänster har i uppgift att verkställa rätten till information när det gäller Riksarkivets dokument och informationen i dem samt ansvara för hanteringen av analogt material. Chef för tjänsteområdet är informationsdirektör Jaana Kilkki.

Reformen medför inga förändringar för kunderna – telefonnumren och e-postadresserna förblir desamma. Förändringen påverkar heller inte placeringen av Riksarkivets verksamhetsställen. Riksarkivet har verksamhetsställen i Helsingfors, Tavastehus, Joensuu, Jyväskylä, S:t Michel, Uleåborg, Åbo och Vasa. Dessutom hör Samearkivet i Enare till Riksarkivet.