Nyheter

14.09.2018

Anvisningar om hantering av datamaterial som överförs till landskapen

Inom Riksarkivets projekt ”Upprättande av anvisningar om datamaterial som överförs till landskapen” kartläggs det datamaterial som ska överföras till landskapen. Samtidigt skapas anvisningar om hantering av materialet i samband med landskapsreformen. Projektets 1:a skede avslutades 31.8.2018 och ansökan om finansiering för nästa skede inleds 1.10.2018. Projektet finansieras till största delen av Finansministeriet.

Landskapen kommer att få ta över uppgifter från landskapsförbunden, NTM-centralerna, TE-byråerna, regionförvaltningsverken, Valvira, sjukvårdsdistrikten och specialomsorgsdistrikten samt från de kommunala verksamhetsområdena social- och hälsovård, miljöhälsovård, landsbygdsenheten och räddningsväsendet. Den mest omfattande helheten som överförs till landskapen är uppgifterna inom social- och hälsovården.

Kartläggningen av det material som ska överföras till landskapen fortsätter för närvarande som tjänstearbete vid Riksarkivet. Exakta uppgifter om mängden material finns än så länge inte, men enligt en preliminär uppskattning finns det till exempel cirka 500 hyllkilometer arkiv i pappersform, eventuellt mer, som eventuellt ska överföras till landskapen. Merparten av detta material är patientjournaler, i pappersform, som fortfarande används.

Kartläggningen och planeringen görs i samarbete med de organisationer som är delaktiga i reformen och anvisningarna kommer att bli klara under 2019.

Mer information lämnas av projektledaren Marita Vallenius (marita.vallenius@arkisto.fi)