Nyheter

01.11.2018

Riksarkivet förnyar databasen Krigsdöda i Finland 1914–1922

Riksarkivet har med finansiering av Undervisnings- och kulturministeriet i oktober 2018 inlett ett projekt i syfte att korrigera så många som möjligt av innehållsfelen i database, förnya användargränssnittet i databasen så att det motsvarar dagens behov och förädla datakvaliteten, så att den blir mer begriplig för människor och datorer.

Läs mera om projektet