Nyheter

08.11.2018

Årets arkivgärning samt hedersomnämnande 2018

Kommittén för Arkivens dag har valt Arkivet för muntlig historia med riksdagsveteranernas minnen till årets arkivgärning 2018.

Projektet att samla in riksdagsveteranernas minnen via intervjuer har pågått sedan 1988. Riksdagsmän som suttit minst två perioder i riksdagen, eller riksdagsmän som gjort en anmärkningsvärd karriär inom politiken, har intervjuats i syfte att samla in källmaterial för framtida forskning.

I början av 2018 hade intervjuernas och inspelningarnas antal uppgått till 400 samt 62 000 sidor utskriven text.

Projektet fyller 30 år i år. I intervjuerna har man strävat efter likvärdighet och representativitet, vilket resulterat i ett unikt material, även internationellt sett.

De enskilda intervjuernas längd är mycket omfattande; i genomsnitt sex timmar inspelat material eller 160 utskrivna sidor per person. Av de riksdagsmän som suttit i riksdagen 1945 – 2011 hade över en fjärdedel intervjuats 2016.

Intervjumaterialet tillför nytt källmaterial till vår politiska historia och till forskningen om den. Vid sidan av annat personhistoriskt arkivmaterial kan det insamlade materialet möjliggöra en djupare analys av enskilda personers synvinklar. Materialet öppnar upp för möjligheter att bedriva mångfacetterad och källkritisk forskning om finländsk parlamentarism efter andra världskriget.

Intervjuerna belyser även olika beslutsfattarprocesser, andan i riksdagen eller den interna dynamiken i ett parti.

Det krävs tillstånd för att använda materialet men processen gällande tillstånd och användning har gjorts så enkel som möjligt.

Kommittén för Arkivens dag ger därtill ett hedersomnämnande till Riksarkivets, Helsingfors stadsarkivs och Åbo stadsarkivs omfattande digitaliseringssamarbete med Family Search International. 

För mer information:

Riksdagens bibliotek tfn 09-4321

ordförande för Kommittén för Arkivens dag Arja Rantanen arja.rantanen@arkisto.fi  tfn. 040 822 7724. och fr.o.m den

1.1.2019 Susanna Taipale, susanna.taipale@arkisto.fi