Nyheter

07.01.2019

En utredning över finländska SS-mäns delaktighet i morden på judar och civila 1941–1943 publiceras i början av februari

Statsrådets kansli beställde våren 2018 en oberoende arkivutredning av Riksarkivet på temat finländska SS-mäns delaktighet i morden på judar, civila och krigsfångar 1941–1943. Utredningen överlämnas till statsrådets kansli och offentliggörs i början av februari.

Avsikten var ursprungligen att utredningen skulle bli klar i november. Det erhållna materialet har dock varit mer omfattande än vad man först antog, och det har tagit längre tid än förutsett att färdigställa utredningen. 

Chefen för Simon Wiesenthal-centret Efraim Zuroff kontaktade i januari 2018 republikens president Sauli Niinistö för att be Finland göra en utredning av i vilken utsträckning de finländare som tjänstgjorde i Waffen SS-divisionen Wiking 1941–1943 var delaktiga i morden på judar. Republikens presidents kansli svarade Zuroff att Finland med anledning av de framkomna omständigheterna kommer att göra en oberoende arkivutredning.

Som projektforskare fungerar professor Lars Westerlund och som forskningsassistent filosofie magister Ville-Pekka Kääriäinen. Utredningsprojektet har projekt- och styrgrupper som har haft möjlighet att använda utomstående experter. Projektet inleddes i maj 2018.

Under arkivutredningen har sammanfattningar utarbetats för alla de 1 408 frivilliga finländarna i SS-Wiking-divisionen. Sammanfattningarna innehåller information om finländarnas placering i olika enheter och deras s.k. krigsstig i detalj.

Vid utredningen har använts totalt 75 dagböcker som har skrivits av finländska frivilliga i SS-Wiking-divisionen. Vid tidigare undersökningar har 54 dagböcker använts.  Under utredningen har man dessutom gått igenom en mycket stor mängd myndighets- och privatarkiv i Finland, brevväxling, fotografier, texter och artiklar från dagstidningar och tidskrifter, memoarer samt befintlig forskningslitteratur.

Betydande kompletteringar från utländska arkiv i Ryssland, Ukraina, Tyskland, Holland och Norden har erhållits för utredningsarbetet.

Utredningen publiceras på engelska i februari 2019. Ett sammandrag av utredningen publiceras på finska.


Mer information:

generaldirektör Jussi Nuorteva, Riksarkivet, tfn 029 533 7001
forskningschef Päivi Happonen, Riksarkivet, tfn 029 533 7018