Nyheter

10.01.2019

Vetenskapens natt i Riksarkivet 10.1.2019 kl. 18-20

Vetenskapens natt i Riksarkivet erbjuder något för envar. En högklassig föreläsningsserie behandlar temat för Vetenskapsdagarna – att visa mod – på ett mångsidigt sätt. Den nyligen öppnade utställningen i Riksarkivets utställningssal ger inblickar i de finländska riddarordnarnas 100-åriga historia. Arkivet öppnar sig också under guidade rundvandringar. Forskarsalen, boktorget och Café Hausen tillhandahåller lekamlig och andlig spis för envar som så önskar.

PROGRAMTIDTABELL

Föreläsningar (samtliga på finska):

-        kl. 18.15 – 19.30 generaldirektör Jussi Nuorteva (Finlands Riksarkiv): öppningsanförande

-        kl. 18.30 – 19.00 filosofie doktor Lasse Lehtinen: Då Finland ådrog sig Stockholmssyndromet

-        kl. 19.05 – 19.35 regissören och författaren Juha Hurme: Erfarenheter som inhämtats under ifrågasättande av etablerade sanningar

-        kl. 19.40 – 20.10 politices licentiat Teuvo Peltoniemi: Att med friskt mod sträva efter självförsörjning och oberoende – de finska idealsamhällena

-        kl. 20.15 – 20.45 professor Sixten Korkman: Att hoppa ut i det okända. Då Finland anslöt sig till EMU (den europeiska monetära unionen)

-        kl. 20.50 – 21.20 filosofie doktor Antti Matikkala ”Såsom belöning för utmärkt tapperhet, uppnådda särskilt viktiga resultat av kamphandlingar eller synnerligen förtjänstfullt ledda operationer”. Mannerheimkorset och dess bakgrund

-        kl. 21.20 – 21.50 docent Marjo-Riitta Antikainen: Modig eller störd? Djärva Aino Malmberg

Övrigt program:

-        kl. 18.00 och 19.00 Finskspråkig rundtur genom Riksarkivet. Gör en upptäcktsresa i arkivet. Du får höra om bestånden, servicen och byggnadens historia.

-        kl. 19.30 Svenskspråkig rundtur genom Riksarkivet. Gör en upptäcktsresa i arkivet. Du får höra om bestånden, servicen och byggnadens historia.

-        kl. 18.00 – 21.30 Boktorg med förmånlig inhemsk och utländsk vetenskaplig litteratur och Riksarkivets egna publikationer. Kom och gör fynd!

-        kl. 18.00 – 22.00 I utställningssalen pågår en 100-årsjubileumsutställning kring Frihetskorsets orden, Finlands Vita Ros orden och Finlands Lejons orden. I aulan visas ordnar som förlänats president Mauno Koivisto.

-        kl. 18.00 – 22.00 Flera privata arkivinstitutioner i vårt land berättar om sin verksamhet. Arkiven i Finland är många.

-        kl. 18.00 – 22.00 Salta och söta caféprodukter kan avnjutas i Café Hausen. Koppla av i vår restaurang.

-        kl. 18.00 – 22.00 Nya forskarsalen är öppen hela kvällen. Vi kan inte garantera total tystnad, men Du kan tillbringa en kväll under forskning kring Ditt favorittema. Beställningarna av handlingar expedieras bara i förväg, senast kl. 14.30. Handlingar kan också beställas via webben: www.arkisto.fi.