Nyheter

11.01.2019

Giltighetstiden för SÄHKE2-normen har förlängts till utgången av 2019

Riksarkivet har förlängt giltighetstiden för SÄHKE2-normen (Behandling, hantering och förvaring av elektronisk dokumentär information, AL/9815/07.01.01.00/2008, trädde i kraft 1.1.2009) till och med 31.12.2019.

Riksarkivet beslutar särskilt om uppdateringen av metadatamodellen som anknyter till normen.


Ytterligare uppgifter:

forskningsdirektör Päivi Happonen, tfn 029 533 7018, paivi.happonen(a)arkisto.fi

direktör Veli-Matti Pussinen, tfn 029 533 7261, veli-matti.pussinen(a)arkisto.fi