Nyheter

10.04.2019

Webbplatsen för nationella världsminneskommittén i Finland förnyades

Webbplatsen för nationella världsminneskommittén har förnyats. Nationella världsminneskommittén i Finland ansvarar på det övergripande planet för genomförandet och uppföljningen av Unescos världsminnesprogrammet i Finland. Kommittén upprätthåller ett register som presenterar de objekt som har godkänts för det nationella världsminnesregistret. Kommitténs sekretariat är verksamt i Riksarkivet.