Nyheter

08.07.2019

Slutrapport för projektet ”Upprättande av anvisningar om datamaterial som överförs till landskapen” har publicerats

Riksarkivets projekt ”Upprättande av anvisningar om datamaterial som överförs till landskapen” slutfördes 30.6.2019. Inom projektet kartlades datamaterial som anknyter till de uppgifter som skulle ha överförts till landskapen. Till största delen kartlades analogt datamaterial. Slutrapporten för projektet inklusive sammanfattningar av materialkartläggningarna är tillgängliga på Riksarkivets webbplats.

Ytterligare information

Marita Vallenius, överinspektör, marita.vallenius@arkisto.fi, tfn 029 533 7275